Od 1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpocznie wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Realizacja tych płatności jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR.

Z tej liczby już ponad 850 tysięcy rolników, czyli blisko dwie trzecie, otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat, co świadczy o znakomitym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W ciągu dwóch pierwszych dni Agencja planuje przekazanie na konta bankowe rolników około 2 miliardów złotych. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.

Źródło: farmer.pl