Wypłaty dopłat bezpośrednich przez Agencję rozpoczęły się w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Zgodnie z zapowiedziami, dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.

Do końca grudnia ARiMR zamierza przelać pieniądze na konta około 850 tys. rolników. Pozostali dostaną pieniądze na początku przyszłego roku.

Ponadto od poniedziałku, 1 grudnia, ok. 10 tys. plantatorów buraków cukrowych, spośród około 60 tys. którzy ubiegali się o płatności w 2008 roku, otrzymało już ponad 62 mln zł. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych , w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnikowi potrącany był 1% z należnych dopłat obszarowych.

Źródło:ARiMR