Komisja Europejska odchodzi od dopłat związanych z produkcją rolną na rzecz płatności historycznych. I właśnie płatność skrobiowa nie związana z produkcją jest płatnością wyliczaną na podstawie sezonu 2007/2008.
Rolnicy, którzy w tamtym czasie mieli umowy kontraktacyjne z zakładami przetwarzającymi skrobię w ramach dostępnych w Polsce kwot produkcyjnych i oczywiście dostarczyli ziemniaki od bieżącego sezonu będą mieli wypłacaną płatność niezwiązaną z produkcją.
Komisja Europejska przyjęła, że ta płatność będzie stanowiła 40 proc. całej płatności skrobiowej. Płatności uzupełniające nie mogą stanowić więcej niż 60 proc. dopłat obszarowych. Do 3 sierpnia 2009 roku można składać w oddziałach terenowych ARR wnioski o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatności do produkcji ziemniaków skrobiowych otrzymuje ok. 5 tys. rolników. Kwota produkcji skrobi ziemniaczanej wynosi dla Polski 145 tys. ton. Rolnicy nie wykorzystują jej w całości. W tym sezonie ARR wypłaci w ramach płatności niezwiązanych z produkcją ok. 2,8 mln zł. Koperta finansowa jest sztywna, nie ulega zmianie i w całości zostanie rozdysponowana na producentów rolnych. Im mniej wniosków złożą rolnicy, tym wyższe dopłaty przypadną do tony produkcji.

W ramach płatności związanych z produkcją ARR wypłaci 9,6 mln zł. W kolejnych latach płatność skrobiowa niezwiązana z produkcją będzie rosła. Szacuje się, że w kolejnym sezonie wyniesie w sumie ok. 7 mln zł. Płatność skrobiowa jest realizowana przez budżet krajowy.

Natomiast do 31 sierpnia 2009 roku można składać w oddziałach terenowych ARR wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej za uprawy z 2008 r..Wnioski należy składać do oddziałów terenowych ARR właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego.

Źródło: farmer.pl