Na złożenie wniosku jest tydzień. Losowanie wprowadzono, żeby uniknąć kolejek przed oddziałami agencji - wcześniej o przyznaniu dotacji decydowała kolejność złożenia wniosku. Teraz wnioski będą rozpatrywane w wylosowanej kolejności - do wyczerpania puli środków.

Agencja prosi wszystkich składających wnioski o dokładne zapoznanie się z instrukcją, bardzo staranne ich wypełnienie i dołączenie wszystkich wymaganych załączników, bo błędy spowodują odrzucenie wniosku.

Na modernizację gospodarstw w całym kraju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 jest w tym roku 2,5 mld zł. Każde województwo otrzymało swoją pulę - najwięcej mazowieckie - 465,6 mln zł; najmniej lubuskie 21,9 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania na gospodarstwo to 300 tys. zł. Refundowane będzie od 40 do 60 proc. kosztów modernizacji.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy i firmy prowadzące działalność rolniczą i posiadający lub dzierżawiący powyżej 1 ha użytków rolnych. Rolnicy ubiegający się o pomoc muszą mieć do 60 lat i kwalifikacje zawodowe.

Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę, przebudowę, remont i modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. Można też z tych środków kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania czy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Za środki z programu można kupić ciągniki i przyczepy rolnicze, ale też sprzęt komputerowy i oprogramowanie służące do prowadzenia działalności rolniczej - również programy księgowe.

Źródło: PAP