Posłowie Lidia Gądek i Józef Lassota z PO zadali  ministrowi finansów pytanie w sprawie dopłat do paliwa rolniczego.

W budżecie w rezerwie celowej przewidziano na ten rok 720 mln zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Kwota ta jest jednakowa od kilku lat, w 2011 roku wykorzystano tylko 635 mln zł.

- Jakie są przyczyny niewykorzystania puli dopłat i czy daje to możliwość zwiększenia zwrotu? – pytała poseł Lidia Gądek.

Wiceminister finansów przyznał, że planowana na zwrot akcyzy kwota nie została wykorzystana.

Podkreślił, że przyczyny trzeba się dopatrywać w zawyżonym zapotrzebowaniu na ten cel, składanym przez ministra rolnictwa. Dotychczas bowiem do 30 września minister rolnictwa składał wniosek do ministra finansów o uruchomienie kwoty, a w tym samym czasie też rolnicy mieli możliwość składania wniosków – stąd różnica, gdyż minister rolnictwa nie znał kwoty, o którą zawnioskują rolnicy. Obecnie rolnicy wnioskują o dopłaty wcześniej, w sierpniu, i minister rolnictwa ma pełną wiedzę na temat złożonych wniosków. W ubiegłym roku wypłacono 690 mln, więc nadwyżka zmniejszyła się.

Jak przekonywał wiceminister, ta zmiana pozwoliła też podnieść z 85 do 95 gr kwotę zwrotu do litra. W obecnym budżecie na 2013 r. nie ma możliwości podniesienia tej stawki.

Poseł Józef Lassota podkreślił, że obecnie stawka zwrotu wynosi ok. 73 proc. stawki dopuszczalnej – czyli 1,30 zł na litr. – Czy rząd planuje sukcesywne podnoszenie tej stawki? – dopytywał.

W odpowiedzi usłyszał, że zwrot akcyzy wiąże się z szerszym zagadnieniem całej gospodarki rolnej. Decyzję corocznie podejmuje Rada Ministrów. – Trudno mi złożyć wiążącą deklarację. Trzeba brać pod uwagę możliwości budżetu, całość wsparcia rolnictwa i sytuację na rynku paliw - stwierdził Grabowski.

Jak podkreślił wiceminister, teraz jest to dyskusja przedwczesna, trzeba do niej wrócić przy rozważaniu budżetu i całej polityki wsparcia rolnictwa.

- Mimo braku deklaracji deklaracja pewna padła – podsumowała poseł Lidia Gądek.

Wczoraj Sejm przedyskutował poselski projekt dotyczący zwiększenia zwrotu akcyzy – głosowanie nad jego odrzuceniem odbędzie się w piątek.