Minister rolnictwa odnosząc się do negocjacji budżetowych na lata 2014 - 2020 i stawek płatności do gruntów rolnych powiedział, że resort rolnictwa przesunie 25 proc. środków z II filara na I filar Wspólnej Polityki Rolnej, po to, żeby dopłaty bezpośrednie do hektara zwiększyć o ponad 20 euro w kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej.

- Uzgodniłem z premierem, że to przesunięcie zostanie w II filarze uzupełnione z środków krajowych w latach 2014 - 2020 - powiedział Stanisław Kalemba. 

W I filarze Wspólnej Polityki Rolnej lokowane są pieniądze na dopłaty do gruntów rolnych, zaś w II filarze środki na rozwój wsi. Obecnie w Polsce w ramach II filaru realizowany jest PROW. Nie wiadomo jeszcze jakie programy z II filara będą realziowane w kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej. 

Minister rolnictwa przypomniał, że Polska wynegocjowała w Brukseli na rozwój wsi 11 miliardów euro na lata 2014 - 2020. I to właśne 25 proc. z tych środków zostanie przesunięte do I filara WPR i przekazane na dopłaty do gruntów rolnych. 

- Jeźeli chodzi o mniejsze środki w II filarze WPR na lata 2014 - 2020 - bo takie są - i mimo tych znaczących cięć, Polska i tak ma największy budżet ze wszystkich krajów UE - powiedział minister. 

Stanisław Kalemba poinformował, że dopłaty do hektara, gdyby nie przesunięcie pieniędzy wynosiłyby 220 euro do hektara do 2020 roku. 

Wyliczając kwoty, które podawał minister podczas gali wręczenia medali na targach Agrotech, wychodzi, że dopłaty będą wynosiły ponad 240 euro na hektar. 

Kalemba nie podając konkretnych kwot poinformował, że "znaczące" zostaną skierowane na rozwój infrastruktury na wsi z Funduszu Spójności. 

- Stanowisko w tej sprawie jest obecnie wypracowywane, ale uzgodniliśmy, że pewne zadania polityki rolnej przejmie Fundusz Spójności - powiedział Kalemba.

Minister oceniając negocjacje budżetowe dotyczące przyszłej polityki rolnej poinformował, że Polska jest piątym co do wielkości beneficjentem pieniędzy w rolnictwie przeliczając wynegocjowane środki na hektar gruntów rolnych (pieniądze z I i II filara WPR - dopis redakcji). 

Więcej pieniędzy na rolnictwo w latach 2014 - 2020 otrzymają od nas rolnicy z Francji, z Niemiec, z Włoch i z Hiszpani zauważył Kalemba.