W pierwszym dniu realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. ARiMR przekazała na konta bankowe blisko 65 tys. rolników ponad miliard złotych. Jest to duży sukces, ponieważ np. w ubiegłych roku liczba zrealizowanych przelewów w pierwszym dniu płatności nie przekraczała 51 tys., a kwota przekazanych rolnikom pieniędzy nie była wyższa niż 324 miliony zł. W pierwszej kolejności dopłaty bezpośrednie otrzymają ci rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych. Nowością jest to, że właściciele dużych gospodarstw nie będą czekali na płatności obszarowe dłużej niż pozostali. Na realizację tych dopłat za 2009 rok przewidziano łącznie aż około 12,6 mld zł. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu płatności takie otrzyma około milion uprawnionych rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła realizację dopłat bezpośrednich za 2009 r. 1 grudnia, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Wnioski o przyznanie tych płatności złożyło w tym roku blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty bezpośrednie, jakie za 2009 rok otrzymają polscy rolnicy stanowić będą około 90% wartości dopłat jakie otrzymują rolnicy z państw „starej unii”. Płatności te służą obniżaniu kosztów produkcji rolniczej i cen żywności w Unii Europejskiej, pozwalają żywności z Europy na sprostanie konkurencji cenowej na rynkach światowych a także mają rolnikom zrekompensować wzrost kosztów środków używanych do produkcji rolniczej np. cen nawozów, czy też środków ochrony roślin.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha
krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha
płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha
płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę
pomoc do rzepaku – 176 zł/ha
oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).

Źródło: ARiMR