Na 621,3 mln zł natomiast minister skarbu państwa oszacował w projekcie budżetu państwa wypłatę rekompensat w 2014 r.

Kwota, jaką ANR przekazuje do Funduszu Rekompensacyjnego obliczana jest na podstawie iloczynu 70 proc. gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży 1 ha. Począwszy od 2011 roku iloczyn ten jest obniżony - za 2012 i 2013 r. było to 10 proc. , wpłaty do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny w 2012 r. wyniosły 1.717,6 mln zł i były o 8 proc., tj. o 131,4 mln zł wyższe od planowanych.

Jeśli projekt rozporządzenia zostanie przyjęty, w 2014 roku wartość iloczynu przekazywanej kwoty wyniesie 25,085 proc. Uzasadnieniem przyjęcia propozycji zmiany rozporządzenia  jest „trudna sytuacja finansów publicznych oraz utrzymywanie się wysokiego salda środków na rachunku Funduszu Rekompensacyjnego”.

Na potwierdzenie prawa do odszkodowania czeka ok. 60 tys. Zabużan.