ARiMR nie zapewniła sprawnego i wydajnego systemu informatycznego do obsługi wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników - oceniła w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

"Nie osiągnięto docelowej, kompletnej architektury tego systemu. Prawidłową obsługę wniosków i realizację płatności bezpośrednich dla rolników w ramach kampanii 2015 r., 2016 r. i 2017 r. zapewniono dzięki wprowadzeniu szczególnej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników - pracownicy Agencji pracowali na dwie zmiany, a także w dni wolne. W ramach każdej kampanii Agencja obsługiwała ponad 1,3 mln wniosków i wypłacała ponad 14 mld zł" - napisano w komunikacie NIK.

Jak mówił minister przez wiele lat najsłabszą stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był system informatyczny. Zresztą system wielokrotnie zmieniany, poprawiany, rozbudowywany, który miał funkcjonować przez wiele lat.

Najgorzej było, gdy władze przejmował PiS w 2015 r. Wtedy wydawało się, że ten system może w ogóle nie zadziałać, nawet było podejrzenie, że został on celowo tak skomplikowany i niedopracowany "żebyśmy nie byli w stanie przelać należnych rolnikom pieniędzy na ich konta. Nie dopuściliśmy do tego i płatności zostały zrealizowane w terminie" - powiedział PAP Ardanowski. Podkreślił, że system został już zmieniony i rozbudowywany przez specjalną, wydzieloną strukturę ARiMR. Ma ona swoją siedzibę w Lublinie i pracują tam polscy informatycy zatrudnieni w Agencji. "To właśnie oni, a nie jak wcześniej firmy zewnętrzne, na bieżąco dostosowują system do aktualnych zadań ARiMR" - mówił.

Jak ocenił, teraz system działa dobrze. "Jestem zadowolony, ponieważ trochę obawiałem się, że mogą wystąpić problemy z jednoczesną wypłatą pomocy suszowej i zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich" - zaznaczył minister.

Ardanowski poinformował, że do dziś jest złożonych przez rolników ok. 240 tys. wniosków suszowych, wypłacona kwota na dziś - to 600 mln zł. Dziennie przekazywane jest n konta rolników ok. 50 mln zł. Natomiast jeżeli chodzi o wypłatę zaliczek, to tylko w środę wypłacono 400 mln zł, a w sumie do rolników trafiło już 1,6 mld zł.

"System ten wymaga stałego dostosowywania, ale cieszę się, że Agencja nadrobiła wszystkie niedociągnięcia i system działa dobrze" - podsumował szef resortu rolnictwa.

"System informatyczny SIA w latach 2016-2018 został gruntownie przebudowany, zarówno w warstwie infrastrukturalnej jak i warstwie aplikacyjnej, co pozwoliło w kampanii 2018 na obsłużenie około 99 proc. wniosków w formie elektronicznej. Działania podjęte w obszarze IT, zgodnie z przyjętą strategią, pozwoliły ARiMR na uzyskanie w latach 2017-2018 około 100 mln zł oszczędności jak również przejęcie od wykonawców zewnętrznych utrzymania i administracji całości warstwy infrastrukturalnej oraz znacznej części utrzymania i rozwoju aplikacji. Znakomita większość nowych instrumentów wsparcia uruchamiana przez ARiMR jest obecnie w pełni tworzona, utrzymywana i rozwijana własnymi zasobami kadrowymi. Dotyczy to także realizowanego obecnie programu tzw. pomocy suszowej" - skomentowało raport NIK biuro prasowe ARiMR.

Agencja ponadto zauważa, że NIK nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała w 2018 roku kilka prestiżowych wyróżnień w obszarze IT, m.in. za cyfryzację procesów związanych z przyznawaniem i obsługą wniosków o dopłaty bezpośrednie" - poinformował rzecznik Agencji.