Wnioski mogli składać rolnicy, którzy ponieśli w 2016 roku straty spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny, suszę lub ujemne skutki przezimowania, a szkody w danej uprawie wyniosły powyżej 70 proc. lub co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. powierzchni upraw. Wnioski można było składać do 5 grudnia.

W naborze dotyczącym gospodarstw, w których powstały szkody na co najmniej 70 proc. powierzchni w danej uprawie wpłynęło ok. 9 tys. 970 tys. wniosków. W drugim - dotyczącym gospodarstw, w których powstały szkody na co najmniej 50 proc. powierzchni w danej uprawie lecz mniej niż 70 proc. złożono ok. 34,2 tys. wniosków.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników jest ustalana jako iloczyn deklarowanej we wniosku przez rolnika powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o połowę dla rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej 50 proc. swoich upraw w tym roku od chociaż jednego ryzyka.

Pomoc będzie przyznana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR.