Sobota, 11 maja będzie normalnym dniem pracy dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast od 13 do 15 maja biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej niż zwykle, większość z nich nawet do godz. 22.

Szczegółowy wykaz godzin pracy biur powiatowych ARiMR w dniach 11, 13, 14 i 15 maja 2013 roku znajduje się na portalu internetowym ARiMR.

W ten sposób Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce umożliwić wszystkim rolnikom złożenie wniosków o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do 15 maja. Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne, aby rolnik mógł otrzymać takie dopłaty w pełnej wysokości. Kto bowiem spóźni się i złoży wniosek po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, będzie miał obniżone należne dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

ARiMR przypomina, że zmiany do złożonego już wniosku można, bez żadnych sankcji finansowych, dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia, w zakresie powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane we wniosku.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok można składać osobiście w swoim biurze powiatowym ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu pocztowym, a także dostarczyć za pośrednictwem Internetu, dzięki specjalnej aplikacji umieszczonej na portalu internetowym ARiMR.

Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych  725 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, blisko 393 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, 8 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego", a 42,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.