Wnioski o dofinansowanie działań bioasekuracyjnych przyjmują biura powiatowe ARiMR, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie - napisano.

Od 6 do 27 sierpnia będzie można składać wnioski o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne. Dofinansowanie obejmuje zakup: mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Jak podano, środki będzie można przeznaczyć również na zabezpieczenie przed dostępem zwierząt domowych budynków, w których przetrzymywane są świnie.

ARiMR poinformowała, że do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki, oraz dowody zapłaty potwierdzające ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym. Konieczne jest również oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie - podano.

Jak dodano, dokumenty należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłając przesyłkę rejestrowaną Poczty Polskiej.