Obecnie Agencja wysyła pisma z prośbą o uzupełnienie wniosku, jeżeli jest taka potrzeba i rozpatruje przysłane uzupełnienia. Jeżeli nie ma konieczności wniesienia zmian do wniosku, podpisywana jest umowa - powiedziała dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR.

Jak zaznaczyła Niemiec, szacuje się, że zostanie podpisane 13 tys. umów. Będą one głównie dotyczyły dofinansowania zakupu maszyn rolniczych. Natomiast znacznie mniej jest umów na inwestycje w hodowli trzody i bydła. Tam złożono ok. 1 tys. wniosków i jeżeli będą to wnioski poprawne wszystkie mają szansę na realizację.

Dofinansowanie produkcji zwierzęcej ciszy się mniejszym zainteresowaniem, niż dopłaty do maszyn rolniczych - zauważyła Niemiec. Po pierwsze, taki wniosek jest prostszy, a ponadto nadal są duże potrzeby doposażania gospodarstw w maszyny i urządzenia. Wnioski związane z produkcją zwierzęcą dotyczą głównie inwestycji budowlanych, a więc są to przemyślane projekty, wymagające większych środków.

W ramach wsparcia "modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje w produkcji zwierzęcej: prosiąt, bydła mlecznego oraz bydła mięsnego. Największe dofinansowanie przysługuje chętnym na rozwój hodowli prosiąt - do 900 tys. zł, natomiast wsparcie do produkcji bydła może wynieść do 500 tys. zł. Na zakup maszyn można dostać maksimum 200 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Ostatni nabór wniosków ma modernizację odbył się ma marcu-kwietniu 2016 r. Teraz ARiMR zapowiada dalsze nabory wniosków na modernizację, ale najbliższy planowany na pierwsze półrocze tego roku obejmie tylko inwestycje związane z hodowlą trzody chlewnej oraz bydła.