Jak poinformował w środę Departament Komunikacji Społecznej, do Agencji wpłynęło dotychczas ponad 7,77 tys. wniosków od osób starających się o dotacje dla młodych rolników. Wniosków może być nawet więcej, bo dokumenty można było przekazać za pośrednictwem poczty.

ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie takiego wsparcia od 26 kwietnia do 24 czerwca. Na ten cel w tegorocznym naborze przeznaczyła około 500 milionów złotych. Rolnik może otrzymać 75 tys. zł.

Chodzi o działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O unijne wsparcie mógł ubiegać się rolnik, który nie ukończył 40 lat i planuje gospodarowanie lub już gospodaruje na własny rachunek. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest posiadanie wykształcenia rolniczego. W przypadku, gdy rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech lat.

W tym naborze wnioski oceniane są według trzech kryteriów: wielkości powierzchni użytków gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się gospodarstwo. Pomoc dostaną ci młodzi rolnicy, którzy zbiorą najwięcej punktów. W poprzednich naborach liczyła się kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Pomoc przysługuje rolnikom, których gospodarstwo jest co najmniej równe powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju (w 2010 r. było to 10,23 ha) i nie jest większe niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (czyli woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), rolnik będzie mógł gospodarstwo stopniowo powiększać.

Młody rolnik musi rozliczyć się z 70 proc. otrzymanej z ARiMR kwoty. Osoby, które dostały taką pomoc, najczęściej inwestują w gospodarstwo finansując zakup maszyn i urządzeń.

Lista rankingowa ma być opublikowana na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w ciągu 75 dni od chwili zakończenia naboru.

Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc dla ponad 17 tys. młodych rolników. Tylko w ubiegłym roku dotacje dostało 12 tys. osób. Agencja przewiduje możliwość ubiegania się o takie wsparcie w kolejnych latach.