Jak poinformował prezes Agencji Tomasz Kołodziej, wnioski o pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowaną z PROW 2007 - 2013 można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR w terminie od 26 września do 7 października 2011 r.

Na pomoc w realizacji inwestycji w tegorocznym naborze przeznaczono ponad 2,5 mld złotych. W tym roku pomoc przydzielana będzie na równie korzystnych warunkach jak rok temu. Na projekty, po realizacji których zostanie utworzone jedno miejsce pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch miejsc - 200 tys. zł, natomiast za utworzenie trzech lub większej liczby miejsc pracy - 300 tys. zł.

Pomoc zostanie wypłacona po zrealizowaniu operacji. O tym, w jakiej kolejności będzie przyznawane dofinansowanie, zdecyduje liczba punktów przyznanych projektowi przez ARiMR, na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje pochodzące z regionów uboższych, szczególnie z tych borykających się z dużym bezrobociem, oraz inwestycje mające na celu utworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Wnioskodawcy muszą spełnić m. in. kryterium dostępu, do którego należy miejsce siedziby, w przypadku osób prawnych, bądź zamieszkania - dla osób fizycznych. Podmiot świadczący usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa może otrzymać dotację, jeśli ma siedzibę w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, bądź w gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących więcej niż 5 tys. mieszkańców.

W przypadku podmiotu świadczącego inne usługi niż dla gospodarstw rolnych czy leśnictwa, powinien mieć siedzibę (lub zamieszkiwać) w miejscowości należącej do gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, bądź w gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących więcej niż 5 tys. mieszkańców.

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Do tej pory, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 r. naborów wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm, które utworzyły ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.