"Do dnia 8 maja 2017 r. decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich zostały wydane dla 1,306 mln rolników, co stanowi 96,7% składających wnioski" - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w komunikacie.

"Do dnia 11 maja 2017 r. Agencja wypłaci rolnikom w ramach płatności bezpośrednich kwotę w wysokości ok. 13,51 mld zł, co stanowi ok. 91,1% koperty finansowej.

Tempo wypłat płatności bezpośrednich za rok 2016 jest znacząco wyższe od tempa płatności za rok 2015, dla okresu do 8 maja wypłacono o 2,25 mld zł więcej.

Pozostałe płatności są realizowane i zgodnie z obowiązującym prawem środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku." - zapewnia ARiMR.

Agencja odniosła się również do ostatnich doniesień prasowych. Jak podawała niedawno Wirtualna Polska, "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma problem z uruchomieniem systemu komputerowego, przeznaczonego do obsługi unijnych dopłat dla rolników", co zdaniem portalu groziło miliardem złotych kary dla Polski oraz utratą dopłat przez ponad milion rolników.

Czytaj więcej: PSL: Niewypłacenie przez ARiMR unijnych pieniędzy rolnikom będzie kompromitacją

Odpowiedź ARiMR:

"Pojawiające się co jakiś czas w przestrzeni medialnej informacje o rzekomych kłopotach Agencji z wypłatą środków należnych rolnikom są wynikiem walki konkurencyjnej wykonawców systemów IT dla ARiMR.

Agencja nie zamierza brać udziału w tego typu rozgrywkach, gdyż nie służą one dobru polskich rolników.

ARiMR mimo prób wywierania nacisku, rozwija własne zasoby teleinformatyczne, które w przyszłości pozwolą uniezależnić się od zewnętrznych wykonawców."