Jak informuje ARiMR zawiadomienia wysyłane są w przypadku, gdy decyzja o przyznaniu płatności nie została wydana do dnia 1 marca.

Agencja zapewnia też, że w większości przypadków faktycznego wypłacenia wniosków można się spodziewać w znacznie szybszych terminach niż wskazane w zawiadomieniach.

"Agencja podejmuje wszelkie działania, aby jak najszybciej przekazać Rolnikom należne środki finansowe. Identyczne zawiadomienia były wysyłane do Rolników również w latach poprzednich. Liczba zawiadomień zależała od ilości spraw, dla których nie wydano decyzji o przyznaniu płatności do 1 marca roku następnego po złożeniu wniosku o przyznanie płatności" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśnia ARiMR na większą liczbę takich spraw w kampanii 2015 roku wpłynęły zaniedbania poprzedniego kierownictwa resortu i agencji, skutkujące nieprzygotowaniem na czas nowego systemu informatycznego do obsługi wniosków. 

"Oczekuje się, że ostatnie elementy systemu informatycznego będą gotowe w połowie kwietnia br., co pozwoli wydać decyzje tym rolnikom, którzy do tego czasu ich jeszcze nie otrzymają. Wypłacanie ostatnich środków finansowych zakończy się w maju 2016 r.

Jednocześnie ARiMR wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami UE wypłaty płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020, dokonuje się w od 1 grudnia do 30 czerwca 2016 r. " - informuje ARiMR.