Zapewnienia te padły w trakcie sobotniej debaty na targach Agro Show w Bednarach, ph: „Modernizacja gospodarstw rolnych przy wsparciu PROW. Stan i perspektywy dla rynku maszyn i urządzeń rolniczych”. Przedstawiciel ARiMR odpowiedział w ten sposób na zarzuty ze strony Dariusza Porzuczka z firmy Wielton, który zasugerował, że politycy powinni zająć się nie przemodelowywaniem polskiego rolnictwa, a raczej zmianą modelu funkcjonowania rządowych agencji obsługujących rolników. Skoro strona rządowa martwi się o środki na finansowanie rozwoju rolnictwa w przyszłości i promuje współdziałanie rolników na wzór krajów zachodnich w UE, to powinna również wziąć przykład z tych krajów w zakresie dynamiki obsługi rolników i rozdysponowania dostępnych na modernizację pieniędzy. Dziś dilerzy nie mogą zamawiać maszyn, bo nie wiadomo, kiedy fizycznie umowy zaczną być realizowane.

Według Sławomira Fabijańskiego pewne opóźnienia w realizacji są wynikiem m.in. zapisu, że rolnik nie może kupować maszyn tego samego rodzaju i przeznaczenia, jak w poprzednich naborach. Dynamika realizacji umów poprawi się, gdy poprawi się jakość składanych przez rolników wniosków. Dziś gros czasu pochłania ich poprawianie i weryfikacja, bo wnioskodawcy nie korzystają z możliwości dokonywania zmian, choć zmieniają się stany deklarowane we wnioskach. Poza tym, wielu rolników nie jest objęta obowiązkiem dywersyfikacji upraw, a więc inspektorzy muszą w terenie sprawdzić poprawność prowadzonych upraw. Zastój na rynku maszyn, na który skarżą się dilerzy, to efekt tego, iż w zakończonym naborze preferowane były inwestycje budowlane. Takie inwestycje są kosztowne i bardzo czasochłonne, więc pewnie na nich skupiają się w pierwszej kolejności beneficjenci.

Teraz już jednak tylko od beneficjenta zależy, kiedy przystąpi do realizacji umowy i zakupu sprzętu. Przedstawiciel Agencji poinformował również producenta, że 2,6 tysiąca maszyn, których dotyczy dofinansowanie w ramach zawartych umów, to przyczepy rolnicze. Naczelnik wydziału modernizacji rolnictwa i odtworzenia produkcji w Departamencie Działań Inwestycyjnych ARiMR zapewnił też, że w pierwszym kwartale 2018r. przeprowadzony zostanie kolejny nabór w obszarze D, czyli na dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych. Do rozdysponowania będzie około 600 mln euro, ale po analizie zapotrzebowania ze strony rolników, prawdopodobne jest zwiększenie tej puli o środki przesunięte z pozostałych obszarów. Do 20120r. przewidziano 2,5 mld euro na działania w ramach tego programu wsparcia.

Przedstawiciel ARiMR musiał zmierzyć się również z zarzutami ze strony rolników i branży maszynowej. Oponenci twierdzili, iż poszczególne oddziały Agencji stosują całkiem odmienne wymagania w kwestii sposobu wypełniania wniosków o wsparcie na modernizacje gospodarstw, narzekali na chaos i dezinformację w tym zakresie. Sławomir Fabijański zapewnił, że oddziały terenowe ARiMR działają poprawnie a prowadzone w szerokim zakresie kontrole eliminują wszelkie nieprawidłowości. Deklarował też, że centrala będzie błyskawicznie reagowała na wszelkie skargi ze strony beneficjentów.

W sobotniej debacie wzięli udział: Jarosław Cieśla z Wielkopolskiego ODR, poseł i wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), Sławomir Fabijański z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dariusz Parzuczek z firmy Wielton oraz Waldemar Kwiatkowski z firmy Rolniczy Dom Polski.