ARiMR zakończyła z końcem listopada wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW i przystąpiła do wypłaty pełnych płatności.

W tym roku z powodu pandemii zaliczki były wyższe niż w ubiegłym i wypłacano je już po kontroli administracyjnej.

Otrzymaliśmy z ARiMR taką szczegółową informację o wypłaconych zaliczkach:

W roku 2020 zostało złożonych 1,305 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Po uwzględnieniu zawieszonych postępowań oraz wniosków wycofanych oraz odmów przyznania płatności (decyzje odmowne na etapie kontroli administracyjnej) na etapie naliczania zaliczek procedowanych było 1,293 mln wniosków. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. zostały zrealizowane dla ponad 1,275 mln rolników na kwotę 10,41 mld zł. Z różnicy wnika, że dla ok. 18,4 tys. rolników nie zostały zrealizowane płatności zaliczkowe. Powody nie zrealizowania zaliczek to: odmowy przyznania płatności na etapie naliczania, pozyskane informacje o śmierci beneficjenta, zwroty bankowe (nieaktualne nr rachunków bankowych), trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające. Dla porównania w roku 2019 zaliczki zostały zrealizowane na kwotę 9,564 mld zł. 

Zaliczki na poczet płatności obszarowych za 2020 r. w ramach PROW 2014 - 2020:

W roku 2020 zostało złożonych 876 tys. wniosków o przyznanie płatności ONW. Po uwzględnieniu zawieszonych postępowań oraz wniosków wycofanych oraz odmów przyznania płatności na etapie naliczania zaliczek procedowanych było 859 tys. wniosków. Zaliczki na poczet płatności ONW zostały zrealizowane dla ponad 851 tys. rolników na kwotę 1,242 mld zł. Z różnicy wnika, że dla ok. 8 tys. rolników nie zostały zrealizowane płatności zaliczkowe. Powody nie zrealizowania zaliczek to: odmowy przyznania płatności na etapie naliczania, pozyskane informacje o śmierci beneficjenta, zwroty bankowe (nieaktualne nr rachunków bankowych), trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające. Dla porównania w roku 2019 zaliczki ONW zostały zrealizowane na kwotę 713 mln zł.

W roku 2020 zostało złożonych 68,5 tys. wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Po uwzględnieniu zawieszonych postępowań oraz wniosków wycofanych oraz odmów przyznania płatności na etapie naliczania zaliczek procedowanych było 67,8 tys. wniosków. Zaliczki na poczet płatności PRSK zostały zrealizowane dla ponad 63 tys. rolników na kwotę 630 mln zł. Z różnicy wnika, że dla ok. 4,8 tys. rolników nie zostały zrealizowane płatności zaliczkowe. Powody nie zrealizowania zaliczek to: odmowy przyznania płatności na etapie naliczania, pozyskane informacje o śmierci beneficjenta, zwroty bankowe (nieaktualne nr rachunków bankowych), trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające. 

W roku 2020 zostało złożonych 16,7 tys. wniosków o przyznanie płatności ekologicznej. Po uwzględnieniu zawieszonych postępowań oraz wniosków wycofanych oraz odmów przyznania płatności na etapie naliczania zaliczek procedowanych było 16,5 tys. wniosków. Zaliczki na poczet płatności RE zostały zrealizowane dla ponad 10,7 tys. rolników na kwotę 184,5 mln zł. Z różnicy wnika, że dla ok. 5,8 tys. rolników nie zostały zrealizowane płatności zaliczkowe. Powody nie zrealizowania zaliczek to: odmowy przyznania płatności na etapie naliczania, pozyskane informacje o śmierci beneficjenta, zwroty bankowe (nieaktualne nr rachunków bankowych), trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające,  brak informacji z jednostek certyfikujących potwierdzających produkcję metodami ekologicznymi.

Dla porównania w roku 2019 zaliczki PRSK i RE zostały zrealizowane na kwotę 505,7 mln zł. 

W roku 2020 zostało złożonych 15,5 tys. wniosków o przyznanie płatności zalesieniowych (wnioski kontynuacyjne PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020). Po uwzględnieniu zawieszonych postępowań oraz wniosków wycofanych oraz odmów przyznania płatności na etapie naliczania zaliczek procedowanych było 15,3 tys. wniosków. Zaliczki na poczet płatności ZAL zostały zrealizowane dla ponad 15,1 tys. wniosków na kwotę 40,2 mln zł. Z różnicy wnika, że dla ok. 200 wniosków nie zostały zrealizowane płatności zaliczkowe. Powody nie zrealizowania zaliczek to: odmowy przyznania płatności na etapie naliczania, pozyskane informacje o śmierci beneficjenta, zwroty bankowe (nieaktualne nr rachunków bankowych), trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające. Dla porównania w roku 2019 zaliczki ZAL zostały zrealizowane na kwotę 37,1 mln zł.

Tyle agencja. Zapytaliśmy, co kryje się za - bardzo pojemnym - określeniem „trwające na poziomie Biura Powiatowego postępowanie wyjaśniające”. Czekamy też na informację, ile przeznaczono w tym roku na wypłatę pełnych należności.