Renty strukturalne to mechanizm, który polegał na przekazaniu ziemi rolnej (różnego areału, zależnego od województwa, w zasadzie początkowo minimalnie od 1 do 3 ha, potem od 3 do 6 ha; warunek zaprzestania działalności rolniczej uważało się za spełniony, jeśli rolnikowi pozostało 0,5 ha) na rzecz następcy nieprowadzącego wcześniej działalności rolniczej.

Wysokość renty strukturalnej zmieniała się, w rozporządzeniu z 2007 roku określono ją jako 150 proc. kwoty najniższej emerytury, zwiększonej jeszcze o 100 proc. jeśli gospodarstwo prowadziło małżeństwo, natomiast w 2010 roku podano „wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł”, a zwiększa się ją o 676 zł dla małżonka i o 102 zł, w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha.

Już te zmiany  świadczą o tym, że zainteresowanie rentą strukturalną przerosło możliwości finansowe kolejnych PROW, co spowodowało odejście od wykorzystywania tego mechanizmu. A jaki był i jest koszt jego wprowadzenia?

Jak informuje ARiMR, w ramach budżetu PROW 2004-2006 ARiMR wypłaciła renty strukturalne 53 295 beneficjentom, którzy do tej pory otrzymali z tego tytułu 10,4 mld zł.

Natomiast z budżetu PROW 2007 - 2013 renty strukturalne otrzymało 20 141 rolników. Agencja wypłaciła im do dotychczas 1,68 mld zł.

Obecnie ARiMR wypłaca renty strukturalne ok. 51 tys. rolników. Zgodnie z prognozami, na realizację rent strukturalnych przyznanych w ramach PROW 2004 - 2006 i PROW 2007 - 2013, przewidziano 1,77 mld zł, a środki te pochodzą z budżetu PROW na lata 2014 - 2020.

Renty strukturalne przyznane w ramach PROW 2004-2006 przyznawane były na 10 lat. Ostatnie płatności zrealizowane będą z końcem 2017 roku. Natomiast renty strukturalne przyznane w ramach PROW 2007-2013 będą wypłacane do ukończenia 65 lat przez każdego z beneficjentów. Przewiduje się, że płatności z tego tytułu będą realizowane do końca 2020 roku – wyjaśniła ARiMR.

Przypomnijmy, że – jak wskazuje sama nazwa świadczenia – renty strukturalne, wraz z płatnością dla młodych rolników wypłacaną z PROW, miały poprawić niekorzystną strukturę agrarną na polskiej wsi po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.