Do 31 maja rolnicy mają czas na przesłanie e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 za rok 2019. Złożenie wniosku po 31 maja jest możliwe do 25 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia dopłaty pomniejszane są o 1 proc.

Do 17 maja rolnicy złożyli 938 tys. wniosków przez internet, a łącznie z oświadczeniami jest ich blisko 1,15 mln. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników.

W razie wątpliwości rolnicy mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów m.in. w biurach powiatowych ARiMR. Natomiast dzwoniąc na infolinię (numer 800 38 00 84), można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

Także do końca maja oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski na dofinansowanie tworzenia grup producentów i organizacji producentów. Wsparcie przyznawane jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy producentów liczonych od dnia jej uznania. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy.

O wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów - uznane od 15 września 2018 r. - składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Muszą one również spełnić dodatkowe kryteria, ich lista dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl.

Pomoc nie przysługuje producentom drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są ocenie, a na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona jest kolejność przyznawania pomocy.

Natomiast tylko do 27 maja rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego w ramach "modernizacji gospodarstw rolnych".

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść maksymalnie 500 tys. zł, a na rozwój hodowli prosiąt do 900 tys. zł. Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji. Standardowo wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poziom dopłat może być wyższy (60 proc.) w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, wyposażenie tych obiektów w potrzebne urządzenia czy także zakup nowych maszyn do produkcji rolnej.