Wnioski o pomoc finansową można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 30 listopada br.

Jak podano, program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

"O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych" - dodano.

Agencja zastrzegła jednak, że wsparcia nie otrzymają podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

"Rolnicy, którzy zdecydują się na wspólne działanie mogą uzyskać wsparcie nawet do 100 tys. euro rocznie" - podkreślił prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

Wsparcie jest przyznawane w okresie pierwszych pięciu lat działania grupy lub organizacji producentów, liczonych od dnia jej uznania i stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów. W pierwszym roku to 10 proc. przychodów netto, w drugim - 9 proc., w trzecim - 8 proc, w czwartym roku - 7 proc. i w piątym - 6 proc.