Na koniec 2020 roku w windykacji znajdowały się 4664 sprawy dotyczące „płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” na kwotę ok. 2,6 mln złotych, pobranych w ostatnim okresie budżetowym (2014-2020).

Te płatności dominują też wśród płatności wypłaconych jeszcze w poprzednim okresie budżetowym (2007-2013), ale wciąż znajdujących się w windykacji – jest ich jeszcze ok. 4 tys.

Mocno kłopotliwe okazują się też być inne płatności powiązane ze środowiskiem.

Agencja windykuje należności z „działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” wypłacone z aktualnego unijnego budżetu – takich spraw jest ok. 4500, a także z poprzedniego („płatności rolno-środowiskowe”) – tych jest jeszcze ok. 2900.

Wiele windykacji dotyczy „rolnictwa ekologicznego” – w ramach aktualnego budżetu prowadzonych jest ich ok. 1400 i ok. 50 z poprzedniego okresu.

Zwraca uwagę również duża liczba windykacji związanych z zalesianiem.

Natomiast wbrew obiegowym opiniom rolnicy nie mają tendencji do przeinwestowania, jeśli chodzi o „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Z działania „Inwestycje w środki trwałe” (obejmuje „Modernizację”, ale i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" - w tym "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN", „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, „Scalanie gruntów”) wszczęto w tym okresie budżetowym 11 windykacji na kwotę ok. 8,9 mln zł. Z poprzedniego okresu budżetowego w ramach samej „Modernizacji” wciąż jest prowadzonych 67 spraw na 7,2 mln zł.

Trzeba więc podkreślić, że ekoschematy planowane w nadchodzącej budżetowej siedmiolatce (rozpocznie się za dwa lata i ma potrwać 5 lat) mogą być również mocno problematyczne, a rolnicy będą zmuszeni je podejmować pomimo ryzyka, jeśli będą chcieli zwiększyć swoje dopłaty. Na ekoschematy może trafić nawet jedna trzecia wszystkich środków przeznaczonych na dopłaty – a jeśli państwo nie wykorzysta ich w danym roku, to mają przepadać.

Szczegóły prowadzonych przez ARiMR windykacji - w załączniku.

Czytaj też: 

Kiedy ARiMR nie windykuje należności?

Gospodarstwa do 5 ha jednak bez ekoschematów?