Płatności bezpośrednie

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. mają być wypłacane od 17 października do 30 listopada br. (17 schematów pomocowych w ramach unijnego systemu płatności).

Wypłata końcowych płatności bezpośrednich rozpocznie się 1 grudnia.

O płatności bezpośrednie za 2016 r. ubiega się 1,35 mln rolników, a przeznaczone jest na nie 14,6 mld zł.

Płatności obszarowe z PROW 2014-2020

17 października ruszy także wypłata płatności obszarowych z PROW, w tym:

● ONW;

● Rolnośrodowiskowych (z PROW 2007-2013).

Na realizację płatności obszarowych z budżetu PROW 2014-2020 zostanie przeznaczone około 2,7 mld zł.

ARiMR podała również terminy nowych naborów:

● Przekazywanie małych gospodarstw od 12 września do 11 października br.;

● Przetwórstwo i marketing produktów rolnych od 29 września do 28 października br.;

● Działania informacyjno-promocyjne na rynku wewnętrznym od 30 września do 31 października br.;

● Grupy i organizacje producentów od 30 września do 28 listopada br.;

● Gospodarska wodno-ściekowa początek naborów 3-5 października w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

 Od 1 września br. w każdym oddziale regionalnym i biurze powiatowym ARiMR funkcjonują punkty informacyjne mające ułatwić dostęp do informacji o wsparciu udzielanemu przez ARiMR.

ARiMR ma przejąć 70 proc. zadań dotychczas wykonywanych przez ARR i będzie jedyną agencją płatniczą.

Mimo planowanego zwieszenia zadań agencji działa ona bez obsadzenia około 300 etatów, na które nie jest przewidywany nabór pracowników.

Ograniczając zmówienia na gadżety reklamowe ARiMR zakupiła 220 zestawów edukacyjnych za 410 tys. zł oraz 20 kompletów pomocy sensorycznych dla przedszkoli z oddziałami integracyjnymi za 76 tys. zł.