Zaliczki będą na poziomie 70 proc. dopłat, na ten cel Agencja przeznaczy ponad 10 mld zł. Będą one wypłacane do końca listopada br.

Także od 16 października ruszą wypłaty dopłat z tytułu trudnych warunków gospodarowania tzw. ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych. Wnioski o przyznanie płatności ONW w tym roku złożyło blisko 750 tys. rolników.

W 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,3 mln rolników.

- Zaliczki otrzymają ci z rolników, dla których zakończone zostały kontrole administracyjne, uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu, a także ci, którzy ubiegali się o płatności nieobjęte kontrolą na miejscu - poinformował rzecznik ARiMR.

Pozostała część dopłat bezpośrednich będzie wypłacana przez ARiMR od 1 grudnia do końca czerwca następnego roku.

Jednocześnie ARiMR przypomina, że aby rolnik mógł otrzymać zaliczkę Agencja musi bezwzględnie mieć aktualny numer kontra rolnika, gdyż co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać.

Pula środków przeznaczona na tegoroczne dopłaty wynosi ok. 14,8 mld zł.