Chodzi o działanie "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", w ramach, którego mogą być dofinansowane inwestycje m.in. w firmach przetwórczych. W tym roku ARiMR ma na ten cel ponad 500 mln zł.

W pierwszej kolejności - od 20 października - o dotację mogły ubiegać się "podmioty skonsolidowane", czyli zakłady rolno-spożywcze, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni czy spółek, i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r. oraz centra dystrybucji powstałe po 1 czerwca 2009 r., zajmujące się handlem hurtowym produktami rolnymi. Takich wniosków do wtorku wpłynęło do Agencji 19 o wartości 191,8 mln zł.

Ponieważ limit środków nie został wyczerpany, o dofinansowanie mogą teraz ubiegać się grupy producentów rolnych oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji.

Wnioski od tych grup będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji.

Termin na złożenie wniosków upływa wtedy, gdy w sumie kwoty zawarte we wnioskach przekroczą 120 proc. pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Wnioski można składać nie później niż do końca tego roku. O przekroczeniu limitu i zamknięciu naboru poinformuje ARiMR na swojej stronie internetowej.

Nadal swoje wnioski mogą składać także podmioty skonsolidowane. Ale dokumenty muszą dostarczyć bezpośrednio do centrali ARiMR w Warszawie na ulicy Poleczki 33.

Jak wyjaśnia Departament Komunikacji Społecznej, wnioski złożone przez inne podmioty zostaną automatycznie odrzucone.

Wysokość pomocy finansowej jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm przetwórczych zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub osiągających dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.

Najmniej - 25 proc. kosztów kwalifikowanych - Agencja dopłaci w przypadku dużej firmy. Na najwyższe refundacje kosztów - 50 proc. - może liczyć zakład przetwórczy, który co najmniej 25 proc. surowców rolnych nabywa na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych lub też zamierza przetwarzać produkty rolne na cele energetyczne.

Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych, a także ich magazynowania oraz na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, np. chłodni i izoterm, a także na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością. Mogą być też współfinansowane inwestycje budowlane lub modernizacja budynków.

Maksymalna wartość pomocy to 50 mln zł w przypadku połączonych firm, a na rozwój centrów handlowych można dostać do 20 mln zł.

Pomoc przysługuje według kolejności złożonych wniosków.