Jak informuje ARiMR - w związku ze zmianami w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa, od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać nowe Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022.

Korzystna zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.