Losowanie przeprowadzone zostało osobno dla każdego z 16 województw. System teleinformatyczny została tak zaprojektowany, aby dla każdego województwa możliwe było przeprowadzenie tylko jednego losowania. W losowaniu wzięły udział wszystkie wnioski złożone w dniach 5 – 18 maja 2009 r. bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także te, które zostały wysłane pocztą. W tym ostatnim przypadku, o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decydowała data stempla pocztowego.

arimr3.jpg

arimr2.jpg

arimr4.jpg

W majowym naborze przedsiębiorcy złożyli i wysłali przesyłkami pocztowymi ponad 4,9 tys. wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w których ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 828 mln zł. ARiMR na wsparcie takich przedsięwzięć może przeznaczyć w 2009 roku 1,25 mld zł.

* Dolnośląskie - zobacz listę
* Kujawsko–pomorskie - zobacz listę
* Lubelskie - zobacz listę
* Lubuskie - zobacz listę
* Łódzkie - zobacz listę
* Małopolskie - zobacz listę
* Mazowieckie - zobacz listę
* Opolskie - zobacz listę
* Podkarpackie - zobacz listę
* Podlaskie - zobacz listę
* Pomorskie - zobacz listę
* Śląskie - zobacz listę
* Świętokrzyskie - zobacz listę
* Warmińsko–mazurskie - zobacz listę
* Wielkopolskie - zobacz listę
* Zachodniopomorskie - zobacz listę

Źródło: ARiMR/farmer.pl