Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski złożyło już 81 proc. rolników. W ub. roku o dopłaty ubiegało się 1 mln 355 tys. rolników.

Wnioski można dostarczyć do 15 czerwca, tj. o miesiąc dłużej niż przewidują unijne przepisy, na co zgodziła się Komisja Europejska. Ostateczny termin upływa 11 lipca 2016 r., ale złożenie wniosku po dniu 15 czerwca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Aby ułatwić pozostałym rolnikom złożenie wniosków w terminie gwarantującym otrzymanie dopłat w pełnej wysokości, biura powiatowe ARiMR będą pracowały od 8 do 15 czerwca dłużej, od godz. 7.30 do 18. Dodatkowo ostatniego dnia naboru - 15 czerwca - placówki Agencji będą czynne aż do obsłużenia ostatniego rolnika.

Jednocześnie ARiMR zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da rolnikom czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

Na dopłaty za 2016 r. jest 3,4 mld euro (ok. 14 mld zł).

Jednocześnie trwa wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2015 r. Do 6 czerwca br. decyzje w sprawie przyznania płatności wydano dla 1 mln 341 603 rolników, co stanowi 99 proc. składających wnioski o przyznanie płatności. Dopłaty zostały naliczone dla ponad 97 proc. rolników na kwotę 14 mld zł, wypłacono już 13 mld zł.

Agencja przypomina, że od ub. roku wdrażany jest nowy system wsparcia bezpośredniego. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania płatności (17 nowych schematów pomocowych) zaistniała konieczność budowy nowych modułów systemu informatycznego. Ponieważ modyfikacje systemu informatycznego zostały zamówione dopiero w marcu 2015 r., system nie był gotowy w dniu rozpoczęcia wypłat, tj. 1 grudnia 2015 r. Odbiór oprogramowania był dokonywany etapowo, a rolnikom sukcesywnie przekazywano pieniądze. Ok. 90 proc. rolników dostało je do końca maja.

Do rozpatrzenia pozostało jeszcze 14 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Są to wnioski, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych kontroli administracyjnej oraz sprawy rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu.

W toku obsługi pozostaje jeszcze ok. 120 wniosków, w których powierzchnia zadeklarowanych działek rolnych wynosi ponad 500 ha.

Wypłacane są także dopłaty z tytułu gospodarowania na niekorzystnych terenach rolniczych (tzw. ONW). Dopłaty zostały naliczone dla ok. 740 tys. rolników na kwotę prawie 1,3 mld zł.

Realizowane są ponadto płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020) oraz płatności ekologiczne (PROW 2014-2020). Naliczono dotychczas dopłaty dla ponad 65 tys. rolników na kwotę 731,3 mln zł.