Wnioski należy złożyć w biurach powiatowych Agencji.

Agencja przypomniała, że pierwotnie nabór wniosków miał trwać do 31 października. Rolnicy, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, otrzymali jednak dodatkowe cztery tygodnie na złożenie wymaganych dokumentów. Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Agencja dodała, że wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub - w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie - od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt: bydła, owiec, kóz lub koni.

Najwyższa pomoc - 1000 zł do 1 ha - zostanie przyznana do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 proc., w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest duża liczba wskazanych wcześniej zwierząt na 1 ha tych użytków.

Niższa stawka pomocy - 500 zł do 1 ha - zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt na 1 ha tych użytków.

Agencja przypomniała, że pomoc w wysokości 500 zł na 1 ha, zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada bydła, owiec, kóz lub koni na jeden ha tych użytków. W przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt (bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków), zostanie przyznana pomoc w wysokości 250 zł na 1 ha.