Jak informuje ARiMR, w okresie od 1 do 30 marca 2020 r. zrealizowała:

- końcowe płatności bezpośrednie dla  190,1 tys. rolników na kwotę ponad 1,5 mld zł

- końcowe płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020:

o  płatność ONW dla 147,7 tys. rolników na kwotę blisko 258,1 mln zł

o  płatności rolnośrodowiskowe (płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna) dla 14 tys. rolników na kwotę ponad 149,5 mln zł

o  płatności w ramach inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów dla 1,5 tys. rolników na kwotę ponad 2,9 mln zł 

Ogółem do 30 marca 2020 r.:

- płatności bezpośrednie łącznie z zaliczkami zostały zrealizowane dla blisko 1,3 mln rolników na kwotę prawie 14,1 mld zł

- płatności bezpośrednie z wyłączeniem zaliczek zostały zrealizowane dla 1,244 mln rolników na kwotę ponad 4,5 mld zł

- płatności obszarowe łącznie z zaliczkami w ramach PROW 2014-2020:

o  płatność ONW przekazano na rachunki bankowe 824,4 tys. rolników na kwotę ponad 1,4 mld zł

o  płatności rolnośrodowiskowe (płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna) przekazano na rachunki bankowe 69,9 tys. rolników na kwotę blisko 947,5 mln zł

o  płatności w ramach inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów przekazano na rachunki bankowe  14,9 tys. rolników na kwotę ponad 95,4 mln zł

- płatności obszarowe z wyłączeniem zaliczek w ramach PROW 2014-2020:

o  płatność ONW przekazano na rachunki bankowe 809 tys. rolników na kwotę ponad 716,2 mln zł

o  płatności rolnośrodowiskowe (płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna) przekazano na rachunki bankowe 66 tys. rolników na kwotę 441,8 mln zł

o  płatności w ramach inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów przekazano na rachunki bankowe 14,3 tys. rolników na kwotę ponad 58,3 mln zł.