W Sprawozdaniu Prezez ARiMR wspomina m.in., że w zeszłym roku Agencja wypłaciła rolnikom, rybakom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego i mieszkańcom wsi 18,3 mld zł, co jak zaznaczył jest najwyższym poziomem wypłat, jaki osiągnięto w 15 letniej historii ARiMR. Na konta bankowe 1,43 mln rolników przekazane zostały płatności bezpośrednie w wysokości ponad 10,3 mld zł. W sprawozdaniu znalazły się też informacje o końcowej fazie obsługi programów wdrażanych w latach 2004-2006. Wypłaty z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosły 292 mln zł, z „SPO Rolnictwo” - blisko 1,1 mld zł, a z „SPO Rybactwo” - 278,4 mln zł.

W sprawozdaniu z działalności ARiMR w 2008 r. przedstawiono również informacje m.in. o zmodyfikowaniu i uporządkowaniu systemu informatycznego w Agencji oraz przyznaniu ARiMR w październiku ubiegłego roku „stałej akredytacji dla agencji płatniczej” i pełnych akredytacji na 10 działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013. Co oznacza, że obecnie Agencja ma akredytacje na wszystkie działania przez nią wdrażane w ramach tego Programu.

Pełny dokument Sprawozdania Prezesa ARiMR - plik pdf

Źródło: ARiMR