W roku 2010 rolnicy złożyli 10,54 tys. wniosków w ramach działania z PROW. Podpisanych zostało ponad 2,5 tys. umów, zaś 4,5 tys. zostało odrzuconych. Na ocenę czeka 3,5 tys. wniosków, informuje dziennik.

Mikroporzedsiębiorcy nie wiedzą co robić. Czy składać ponownie takie same wnioski, czy czekać na stosowną decyzję z Agencji.  Jak tłumaczy Marek Sawicki, winni są sami wnioskodawcy, których dokumenty były niekompletne i muszą być uzupełniane. Agencja niepokoi się z powodu ponownie składanych wniosków, gdyż mogą one przynieść straty dla wnioskodawców starających się o maksymalne dofinansowanie. 

Jak informuje dziennik całego zamieszania by nie było gdyby nowy nabór zostałby ogłoszony po zakończeniu poprzedniego.