Udzielając kredytów – także studenckich – banki wymagają zabezpieczenia ich spłaty. W przypadku kredytów udzielanych studentom można skorzystać z poręczenia spłaty przez ARiMR.

Od 2001 r. ARiMR rozpoczęła udzielanie poręczeń spłaty kredytów, dotąd skorzystało  z tego 5.304 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości  74,4 mln zł.

ARiMR informuje: „Poręczenia Agencji udzielane są do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. W 2010 r. wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki udzielania przez ARiMR poręczeń spłaty kredytów. Zgodnie z nimi Agencja może poręczyć spłatę 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Poręczenia udzielane są przez Agencję bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.’

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości do 600 zł.

Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.