Agencja wyjaśniła, że dotyczy to przypadków, gdy kontrola związana jest z koniecznością (współudziału) obecności beneficjenta podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Zawieszenie realizacji czynności kontrolnych na miejscu ustanowiono do końca marca. Nie będzie to jednak skutkowało wstrzymaniem procesu realizacji płatności na rzecz beneficjentów - zapewnia Agencja.

"Jednocześnie informujemy, iż ARiMR nie wyklucza możliwości wydłużenia czasu zawieszenia realizacji czynności kontrolnych w terenie, takie rozwiązanie jest poddawane analizie. Obecne zawieszenie czynności kontrolnych nie zwalnia jednak beneficjenta z prawidłowej realizacji operacji oraz oznacza możliwość przeprowadzenia kontroli w późniejszym terminie" - napisano w komunikacie.

Tzw. kontrole na miejscu mają na celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami wpisanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jeżeli gospodarstwo zostało wybrane do kontroli, rolnik może otrzymać pieniądze dopiero po weryfikacji jej wyników.

Zgodnie z unijnymi przepisami, w przypadku Polski wykonuje się ok. 65 tys. kontroli rocznie, tj. w 5 proc. losowo wybranych gospodarstw zgłoszonych do dopłat.

W naszym kraju o dopłaty bezpośrednie ubiega się co roku ok. 1 mln 350 tys. gospodarstw. Wypłaty dopłat są realizowane od 1 grudnia do końca czerwca następnego roku.