ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą - jak co roku - złożyć wniosek o wypłatę pomocy.

Wniosek o płatność trzeba złożyć od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w tym czasie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku; wówczas jednak za każdy roboczy dzień spóźnienia kwota wypłaty zostanie obniżona o 1 proc.

Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w 2012 r. dostępny jest na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) oraz w biurach powiatowych ARiMR.

Agencja przypomina także o konieczności składania wniosków przez rolników, którzy skorzystali z pomocy na zalesianie w ramach PROW 2004-2006. Taki dokument trzeba dostarczyć od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r. Formularz wniosku także można znaleźć na stronie internetowej Agencji.

Wnioski o pomoc na zalesienia ARiMR przyjmowała od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 r. Możliwość zalesienia ziemi jest atrakcyjna dla rolników, którzy gospodarują na gruntach słabej jakości, które nie pozwalają na uzyskiwanie wysokich plonów. Rolnik może zalesić nawet 100 hektarów.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w transzach. Pierwsza - to jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej. Rolnikowi przysługuje też premia pielęgnacyjna, czyli dopłata do hektara zalesionych gruntów, którą otrzymuje przez pięć lat. Równolegle z premią pielęgnacyjną rolnik może otrzymywać premię zalesieniową, która jest wypłacana przez 15 lat od założenia uprawy.