Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad 8,2 mld zł. W grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma pół miliona rolników.

Wysokość stawek płatności uzupełniających za 2007 r. została podana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających (Dz. U. Nr 204, poz. 1479).

W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą:

- płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (m.in. zboża) – 294,91 zł/ha,

- płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych 438,76 zł/ha,

- płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 526,01 zł/ha (płatność historyczna niezwiązana z produkcją),

- płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 452,76 zł/ha, (płatność bieżąca związana z produkcją).

Stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007 (podstawowa płatność wypłacana do wszystkich gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) wynosi 301, 54 zł/ha.

Nie zostały natomiast jeszcze określone stawki płatności do upraw roślin energetycznych oraz płatność cukrowa. Komisja Europejska nie opublikowała do tej pory oficjalnej informacji o ile stawka płatności energetycznej zostanie zredukowana w stosunku do prognozowanej (45 euro/ha). Wiadomo, że powierzchnia upraw roślin energetycznych wyniosła w całej UE blisko 3 mln ha. Komisja zamierzała dopłacić do 2 mln ha takich upraw, stąd konieczność obniżenia płatności. Płatność cukrowa jest obecnie ustalana z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraków Cukrowych. Obie płatności ARiMR będzie wypłacała w przyszłym roku. Zgodnie z prawem wszystkie płatności do gruntów rolnych są wypłacane od grudnia do czerwca kolejnego roku.

Źródło: ARiMR