Zamknięcie przez rolnika rachunku lub przekazania ARiMR błędnej jego nazwy - to główna przyczyna zwrotów bankowych (ok. 97 proc. zwrotów) do ARiMR. Do poniedziałku, czyli po 10 dniach wypłat zaliczek, Agencja odnotowała zwroty bankowe na blisko 4 mln zł.

Agencja przed rozpoczęciem wypłat zwracała uwagę rolnikom na potrzebę aktualizacji danych ich kont, by nie było właśnie takich sytuacji. "Apelujemy do rolników, żeby sprawdzili czy dostarczyli do Agencji aktualny i prawidłowy numer rachunku bankowego, bez tego nie otrzymają dopłaty" - podkreślił rzecznik.

Do 30 października ARiMR przekazała zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich za 2018 rok ponad ośmiuset tysiącom rolników. Tylko we wtorek konta rolników ARiMR zasiliła ponad 0,5 mld zł. Łącznie na ich konta przelano ponad 3,3 mld zł.

W pierwszej kolejności zaliczki otrzymują poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

W 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,335 mln rolników.

Zaliczki będą wypłacane do końca listopada br. Agencja przeznaczy na to ponad 10 mld zł. Pozostała część dopłat bezpośrednich zostanie przekazana rolnikom od 1 grudnia do końca czerwca. Pula dopłat bezpośrednich za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł.