Od poniedziałku oddziały ARiMR przyjmują wnioski od rolników o dopłaty bezpośrednie. Ale wniosek można było przesłać internetem już wczoraj, z czego skorzystało kilkadziesiąt osób - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej Gross.

Zakończenie akcji - jak co roku - nastąpi 15 maja. Wnioski można dostarczać 9 czerwca, ale za każdy dzień zwłoki przysługująca dopłata będzie pomniejszana o 1 proc. Po tej dacie nie ma szans na złożenie dokumentów i otrzymania pieniędzy - podkreślił prezes. Dodał, że do końca maja rolnik może bez żadnych konsekwencji wnieść poprawki do wniosku.

Jak mówił prezes, podstawowa płatność plus dopłata za tzw. zazielenienie, która przysługuje wszystkim rolnikom, wynosi 180 euro na 1 ha, średnio rolnik będzie dostawał 243 euro na 1 ha, ale realnie jest uzyskanie dopłaty nawet w wysokości 500 euro, gdy będzie przysługiwała dopłata dodatkowa: dla młodego rolnika, do zwierząt, produkcji niektórych roślin.

Aby otrzymać dopłatę za zazielenienie, trzeba spełnić wymóg dywersyfikacji (zróżnicowania) upraw. Obowiązuje ona od 10 ha gruntów rolnych. Natomiast obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych dotyczy gospodarstw powyżej 15 ha gruntów ornych. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie spełniają wymóg zazielenienia - wyjaśnił Gross.

Na dopłaty bezpośrednie na lata 2014-2020 Polski ma 23 mln 700 mln euro, a na 2015 r. - 3,5 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku można jednocześnie ubiegać się o 22 rodzaje płatności, m.in. o płatności bezpośrednie, dopłaty z PROW 2007-2013 (zobowiązania z poprzednich lat) oraz PROW 2014-2020 (nowe zobowiązania) dla działań: płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz o pomoc na zalesianie - wyliczał szef Agencji.

Jak mówił, dopłaty bezpośrednie mają przede wszystkim wspierać aktywnych rolników, małe i średnie gospodarstwa, które mają szansę na rozwój w warunkach globalizacji rynków, jak również pomagać w produkcji zdrowej, wysokiej jakości żywności. Nowy system dopłat bezpośrednich ma także wspierać restrukturyzację i modernizację sektora rolno-spożywczego. Dopłaty dla rolników to także korzyść dla konsumentów, którzy w zamian otrzymują wysokiej jakości produkty po dostępnych cenach - przekonywał szef Agencji.

Od 2015 r. Agencja realizuje zreformowany system płatności obszarowych. Nowym elementem jest dopłata dla młodych rolników (do 40. roku życia). Na ten cel przeznaczone jest 2 proc. z puli dopłat. Dostaną ją osoby, które po raz pierwszy zaczynają działalność rolniczą. Dopłata przysługuje do powierzchni 50 ha i wynosi 60 euro/ha.

Innym nowym rodzajem płatności są dopłaty dodatkowe, które będą przysługiwały od 3,01 do 30 ha gruntów, będą one dodatkowo wspierały małe i średnie gospodarstwa rolne. Ich wysokość to 40 euro/ha.

Inne niż w poprzedniej perspektywie będą dopłaty produkcyjne. Na ten rodzaj płatności przeznaczone jest 15 proc. puli. Dopłaty przysługują producentom: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, zmienników skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi. Stawki tych dopłat są zróżnicowane.

Gross poinformował, że Agencja od ub. roku prowadzi szkolenia przy współudziale ośrodków doradztwa rolniczego oraz izb dla rolników, dotychczas wzięło w nich udział 110 tys. rolników.

Prezes podkreślił, że jest coraz większe zainteresowania e-wnioskiem, do południa w poniedziałek takich wniosków w systemie było już ok. 600. "liczymy, że ten sposób składania wniosków będzie się rozwijał" - powiedział Gross.

Jak zaznaczył, Agencja udoskonaliła aplikację, która umożliwia przesłanie wniosku przez internet. Jest ona na tyle przyjazna rolnikom, że sprawdza od razu błędy popełnione w procesie jego wypełniania. Pozwala to wyeliminować pomyłki oraz braki. By móc skorzystać z e-wniosku, trzeba wcześniej uzyskać login do systemu. Dostaje się go na wniosek od szefa biura powiatowego ARiMR. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl

Podsumowując realizację dopłat za 2014 r. Gross powiedział, że do 15 marca Agencja wypłaciła 13 mld zł (na 14 mld zł), co oznacza, że 91 proc. środków trafiło już do rolników. Dodał, że jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich trzech lat.