Jak podkreśliła w poniedziałkowym komunikacie Agencja, w tegorocznym naborze wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" wprowadzono istotne zmiany. "Jedna z nich przewiduje, że osoby które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż rok, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych".

ARiMR poszerzyło dodatkowo katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach. "Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie budują lub modernizują budynki inwentarskie, magazyny paszowe lub adaptacją inne nieruchomości na budynki inwentarskie" - czytamy.

Natomiast rolnicy, którzy w latach 2015-2018 złożyli wnioski o pomoc i ją otrzymali lub są w trakcie realizacji przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych. Mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej.

Dodano, że rolnik może otrzymać pomoc w ramach naboru pod warunkiem, że nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020".

ARiMR poinformował też o zmianie w punktowaniu wniosków. Jak podano, zmiany dotyczą m.in. kryterium wieku oraz obniżenia wymaganego minimum do uzyskania pomocy.

"Bez zmian pozostaje poziom dofinansowania, standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów danej inwestycji" - czytamy w komunikacie. "Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, dofinansowanie może wynieść 60 proc. kosztów" - dodano.

"Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji Programu(PROW 2014-2020) może maksymalnie wynieść 500 tys. zł" - podano w komunikacie. "Jedynie na rozwój produkcji prosiąt 900 tys. zł, przy czym 200 tys. zł w ramach tych limitów można przeznaczyć na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich" - dodano.

ARiMR przypomniała, że pomoc może być przyznawana rolnikom, którzy są posiadaczami samoistnym lub zależnymi gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha.

Aby otrzymać wsparcie gospodarstwo rolne musi spełniać również wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej. "W przypadku inwestycji związanej z obszarem a - wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 10 tys. euro do 250 tys. euro, natomiast w przypadku obszarów b i c od 10 tys. euro do 200 tys. euro" - podano. "W przypadku wniosków składanych wspólnie suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw powinna wynosić co najmniej 15 tys. euro, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji każde z wnioskujących gospodarstw ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro" - dodano.

Wnioski przyjmowane będą przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Rolnicy mogą je skadać osobiście lub przez upoważnioną osobę oraz za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosków składanych wspólnie, a dotyczących gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym położona jest ich największa część - informuje Agencja.