Jak wynika z poniedziałkowej informacji ARiMR, ostatniego dnia czerwca kończą się "popularne nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020", w ramach których wsparcie mogą otrzymać młodzi rolnicy oraz ci, którzy są zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw.

Agencja przypomniała, że premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł, które będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika - 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; 30 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Z kolei na restrukturyzację małych gospodarstw można uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii - wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Wnioski o przyznanie pomocy w obu przypadkach należy składać w oddziałach regionalnych Agencji.

Również do 30 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi lub ubiegają się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich.

- O pomoc klęskową mogą starać się osoby, w których gospodarstwach w 2020 r. powstały szkody w uprawach w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - czytamy.

Dodano, że zniszczenia na danej powierzchni muszą wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie powinny przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Z kolei o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę - przypomniano.

- Oba rodzaje pomocy są finansowane z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis. Wnioski w o wsparcie należy składać do biur powiatowych Agencji - zaznaczono.