W poprzednich latach rolnicy też mieli możliwość przekazania wniosku drogą elektroniczną, ale korzystało z tego niewielu z nich - w 2014 r. tylko ok. 2 tys. rolników na ok. 1 mln 350 dostarczonych wniosków.

Agencja informuje, że przez internet będzie można złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od tego roku po raz pierwszy na jednym formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013.

Zdaniem ARiMR, złożenie wniosku o przyznanie wszystkich dopłat wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu do aplikacji "e-wniosek" jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Jeżeli rolnik ich nie ma, powinien jak najszybciej wystąpić o ich nadanie do biura powiatowego Agencji.

Po zalogowaniu się do aplikacji rolnikowi zostanie udostępniony wniosek wypełniony wstępnie na podstawie danych deklarowanych do dopłat w 2014 r. Taki wniosek rolnik może skompletować sam lub przekazać do wypełnienia doradcy (lista doradców będzie dostępna w aplikacji). Po wypełnieniu przez doradcę wniosek "wróci" do rolnika, który musi go zaakceptować.

Rolnik lub upoważniony przez niego doradca będzie miał udostępnione dane ARiMR potrzebne do wypełnienia wniosku według nowych zasad (np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją).

Aplikacja internetowa jednocześnie sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, automatycznie wykaże ewentualne braki.

Po przesłaniu do Agencji wypełnionego wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się, że wniosek zawiera błędy merytoryczne, w potwierdzeniu znajdzie się monit z podaniem terminu na dokonanie poprawek czy uzupełnień.

Aby z nowej aplikacji mogła skorzystać jak największa liczba rolników, Agencja podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie.

Dzięki temu porozumieniu, doradcy z CDR będą mogli w imieniu rolnika wypełnić również wniosek o przyznanie płatności obszarowych. Taka możliwość wprowadzona zostaje po raz pierwszy w tym roku. Z danych Agencji wynika, że co roku doradcy wypełniają, w formie papierowej, ok 40 proc. wniosków o przyznanie tych płatności.

ARiMR liczy, że wykorzystanie "e-wniosku" pozwoli m.in. na szybszą weryfikację zgłoszeń, dzięki czemu rolnicy będą mogli szybciej otrzymać pieniądze.

Agencja zapewnia, że jest już przygotowana do rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie, większość rolników otrzymała już tzw. wnioski spersonalizowane. Ich przyjmowanie rozpocznie się jak co roku 15 marca.

Aplikacja "e-wniosek" zostanie udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji www.arimr.gov.pl.