"Demonstracyjna wersja aplikacji służy do zapoznania użytkowników z podstawową ścieżką wypełniania wniosku o przyznanie płatności w kampanii 2018. Wersja ta nie zawiera wszystkich funkcjonalności, które będą dostępne w pełnej wersji aplikacji eWniosekPlus. Funkcjonalności dostępne w wersji DEMO będą stopniowo rozszerzane do czasu uruchomienia pełnej wersji tej aplikacji" - wyjaśniła Agencja.

Zgodnie z nowymi przepisami, od tego roku rolnicy, którzy chcą dostać unijne dopłaty bezpośrednie, jak i płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 będą musieli złożyć wniosek drogą elektroniczną.

W ubiegłym roku przez internet dotarło do Agencji 11 tys. wniosków na ok. 1 mln 350 tys. ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Ponieważ to nowe rozwiązanie, ministerstwo rolnictwa i ARiMR przewidują szeroką pomoc dla rolników w tym zakresie. W skrajnym przypadku dopuszczone będzie dostarczenie dokumentów w wersji papierowej, po czym dane zostaną wprowadzone do komputera przez pracowników biura powiatowego.

Przewidziano też możliwość złożenia oświadczenia. Będzie to dotyczyć tylko tych rolników, których gospodarstwo jest mniejsze niż 10 ha i w ostatnim roku nie zaszły żadne zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Oświadczenia takie będzie można złożyć tylko w terminie od 15 lutego do 14 marca. Ministerstwo ocenia, że takie oświadczenia może złożyć 300-500 tys. osób.

Akcja przyjmowanie wniosku rozpocznie się 15 marca. Wtedy też na stronie internetowej Agencji będzie dostępna pełna wersja aplikacji eWniosekPlus.