Tylko do czwartku 30 września koła gospodyń wiejskich, które chcą otrzymać dofinansowanie na swoją działalność, mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wsparcie mogą otrzymać tylko koła zarejestrowane w ARiMR.

Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy zależna jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł - jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Koła gospodyń wiejskich otrzymane fundusze mogą przeznaczyć na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, na rozwój obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości kobiet czy inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi. Wsparcie może trafić też m.in. na rozwój kultury ludowej czy reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.

Otrzymane pieniądze koła mogą wydać do 31 grudnia 2021 r., a na rozliczenie się z wydatków i złożenie sprawozdania mają czas do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej formularzu.

Do tej pory wnioski o wsparcie swojej działalności złożyło już ponad 9400 kół.