W poprzednich było latach możliwe, dla mniejszych gospodarstw (do 10 ha), gdy w ich gospodarstwie nie było zmian, a rolnik ubiegał się o te same dopłaty, złożenie pisemnego oświadczenia, które zastępowało wypełnienie e-wniosku. Od tego roku takiej możliwości już nie będzie.

Większość rolników już w poprzednich latach radziła sobie z wypełnieniem wniosku w komputerze. Dla tych, którzy nie mieli do czynienia z jego elektroniczną formą, w biurach powiatowych będą specjalne stanowiska komputerowe, z których będzie można skorzystać, w razie potrzeby w jego wypełnianiu pomogą eksperci - zapewnia Agencja.

Wnioski przyjmowane są do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić bez żadnych sankcji finansowych jeszcze do 17 maja. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie rolnik dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 11 czerwca 2021 roku.

Aplikacja eWnioskePlus wprowadzona została w 2018 roku i zastąpiła funkcjonujący wcześniej geoprzestrzenny e-wniosek. Za pomocą aplikacji można ubiegać się o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego m.in.: jednolitej płatności obszarowej, dopłat na tzw. zazielenienie oraz płatności dodatkowej. Aplikacja pozwala także o wnioskowanie o dopłaty dla młodych rolników czy o płatności do zwierząt i do powierzchni upraw.

Jak wskazuje Agencja, aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie.

Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich, na bieżąco daje wskazówki co do uzupełniania pól czy dołączania wymaganych dokumentów, jak również przesyła komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach.

W 2021 r. Agencja do aplikacji eWniosekPlus wprowadziła kilka zmian ułatwiających pracę. Są to m.in. dodano "sekcję" wskazującą na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności na danej działce; umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów obszarów proekologicznych (EFA) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje przy wypełnianiu wniosku są obecnie bardzie wyeksponowane. A powiadomienia dotyczące złożonego wniosku przesyłane będą do rolników drogą esemesową i e-mailową.

ARiMR ponadto do aplikacji wprowadził udogodnienie, które pozwala na pobór danych dotyczących działek. Jest to szczególnie pomocne dla rolników, którzy chcą np. wykorzystać informacje o powierzchni danej działki przy ubieganiu się o inne płatności.

Na każdym etapie obsługi wniosku istnieje też możliwość jego wydruku.

Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców - zaznacza Agencja.

Do aplikacji eWniosekPlus można się zalogować przez stronę internetową ARiMR: www.arimr.gov.pl, Znaleźć można tam też obszerną instrukcję, która pokazuje krok po kroku, jak przejść poszczególne etapy przygotowania wniosku aż do jego wysłania.

W roku 2018 wnioski poprzez aplikację złożyło ponad 900 tysięcy rolników, a w latach 2019 i 2020 było to już ponad 1 mln wniosków. O dopłaty bezpośrednie ubiega się rocznie ok. 1,3 mln rolników.