Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie blisko 400 mln zł – podano również.

Nie podano tym razem w nadesłanym komunikacie stanu wypłaty płatności po suszy. Ostatnia informacja na stronie internetowej ARiMR na ten temat głosi: „Do 29 października do ARiMR wpłynęło ok. 290 tys. wniosków na kwotę blisko 1,85 mld zł.  Na konta rolników przelano łącznie 740 mln zł.”

W ubiegłym roku do 27 października rolnicy mieli na kontach ponad 3,15 mld zł tytułem zaliczek.

Więcej: Zaliczki dopłat wolniej niż rok temu i niż dwa lata temu