Jeszcze przed rozpoczęciem realizacji tych płatności ARiMR zapowiadała, że do końca października wypłaci rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach 600 milionów złotych i plan ten został zrealizowany.

Od 17 października, kiedy rozpoczęła się wypłata dopłat ONW za 2011 r., do 28 października na konta bankowe 391 tys. rolników Agencja przekazała bowiem 609 milionów złotych.

ARiMR ma na realizację tych dopłat 1,3 miliarda złotych. Agencja planuje, że jeszcze do końca tego roku suma wypłat z tytułu ONW osiągnie miliard złotych, a pozostałe 300 milionów zł. trafi do rolników na początku przyszłego roku.