Są to dane wstępne, ale zapewne nie zmienią się one zasadniczo. Zwłaszcza zastanawiające jest małe zainteresowanie takim wsparciem ze strony rolników utrzymujących trzodę na terenach, gdzie wystąpiły przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Agencja przyjmowała wnioski od 10 do 14 grudnia br. Przy czym o terminie naboru poinformowano w przeddzień jego rozpoczęcia, gdyż nie było opublikowanego rozporządzenia w tej sprawie. Drugim powodem tak krótkiego naboru jest chęć wypłacenia poszkodowanym pomocy finansową jeszcze w tym roku.

Pomoc przeznaczona jest dla producentów trzody objętych programem bioasekuracji, który obejmuje 4 powiaty woj. podlaskiego oraz hodowców ryb słodkowodnych, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy.

Poszkodowani rolnicy otrzymają 300 zł na 1 ha zarybionych stawów w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Także w formie de minimis dostaną pomoc rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w tym roku utrzymywane świnie.

Bez względu na liczbę zwierząt rolnikom zostaną do 50 proc. zrefundowane wydatki poniesione na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatki poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Zwrot części poniesionych wydatków będzie odbywała się na podstawie faktur. Pomoc ma być wypłacona jeszcze w tym roku.