Jak wyjaśniła, w 2011 r. nastąpił wzrost dopłat do wywozu wołowiny spowodowany znacznym zainteresowaniem polskimi produktami ze strony tureckiej. Dodała, że w poprzednich latach (2008-2009) Agencja najwięcej dopłacała do wywozu cukru, mleka. Obecnie stawki refundacji dla cukru oraz mleka zostały przez Komisję Europejską ustalone na poziomie zerowym.

W ubiegłym roku w Agencji zarejestrowano łącznie 6318 wniosków o refundacje wywozowe.

Refundacja wywozowa - jako instrument Wspólnej Polityki Rolnej - ma wyrównywać szanse unijnych producentów na sprzedaż produktów na światowym rynku. Jeżeli np. ceny cukru w krajach pozaunijnych są niższe, wtedy KE może ustanowić dopłaty do eksportu tego produktu, tak by jego wywóz na te rynki był opłacalny.

W 2011 r. najbardziej aktywnie działali eksporterzy na rynku wołowiny i cielęciny. Agencja wystawiła ponad dwukrotnie więcej pozwoleń na wywóz tego mięsa niż rok wcześniej (w sumie ok. 4258). Związane to było z uchyleniem przez Turcję zakazu importu wołowiny i żywych zwierząt oraz ze znacznym zwiększeniem wywozu mięsa wołowego do krajów arabskich - tłumaczy Biernacka-Noworyta.

Stawki refundacji w 2011 r. nie zmieniły się w stosunku do 2010 r. i wynosiły w zależności od rodzaju mięsa i kraju przeznaczenia od 2,70 do 51,70 euro do 100 kg. Najniższe stawki były w przypadku eksportu mięsa wołowego mrożonego, a najwyższe - dla ćwierci tylnych bez kości.

W 2011 r. ARR wypłaciła ponad 43 mln zł w formie refundacji do wywozu ponad 48 tys. ton wołowiny i cielęciny; najwięcej do świeżych ćwierci tuszy. Wołowina trafiła do Turcji, Kazachstanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Izraela, Chorwacji, Egiptu, Tunezji i na Ukrainę.

W ubiegłym roku Agencja dopłacała też do przetworów z wieprzowiny - kiełbas, szynki i podrobów. W sumie do końca 2011 r. przedsiębiorcy wywieźli ponad 8,5 tys. ton tych produktów, dla których Agencja Rynku Rolnego wypłaciła ok. 8,7 mln zł. Głównymi kierunkami eksportu były: Ukraina, Albania, USA, Kanada, Mołdawia, Korea Płd. oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W przypadku wywozu drobiu i jaj pozwolenia wymagane były na wywóz piskląt, mięsa drobiowego i jaj. W ubiegłym roku Agencja dopłaciła z tytułu eksportu tych produktów ponad 830 tys. zł - najwięcej do mięsa drobiowego. W sumie na Ukrainę, do Białorusi, Mołdawii, Serbii i Japonii wysłano ponad 30 mln sztuk piskląt oraz ponad 230 ton tego mięsa.

Agencja Rynku Rolnego zrealizowała również wypłaty refundacji w kwocie ok. 4,8 mln zł. do wywozu cukru, dla którego wnioski o refundacje składane były w latach poprzednich.