Jak poinformowała dyrektor oddziału Agencji Rynku Rolnego (ARR) w Opolu Agnieszka Zagola, z Opolszczyzny w ramach tego działania nie wpłynął dotychczas ani jeden wniosek.

Pieniądze na promocję żywności wysokiej jakości mogą być przeznaczone np. na reklamę w mediach - również telewizyjną, udział w targach, wystawach czy seminariach oraz na przygotowanie gadżetów promocyjnych - np. ekologicznych opakowań czy folderów o produktach.

- Dofinansowanie w ramach tego działania może wynieść nawet 70 procent wysokości tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów poniesionych na promocję - wyjaśniła Agnieszka Zagola na zorganizowanym w tej sprawie seminarium. Wzięli w nim udział producenci żywności, spółdzielnie i przedstawiciele organizacji rolniczych.

O pieniądze mogą się starać tylko grupy producenckie o dowolnej formie prawnej, np. spółdzielnie. Poza tym promowane w ramach dofinansowania produkty muszą mieć certyfikaty - krajowe lub unijne (np. System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych czy System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności).

Wnioski o dofinansowanie promocji żywności wysokiej jakości należy składać do ARR w Warszawie. Nie ma limitu pieniędzy dla regionu w ramach tego działania.

- Wnioski można składać na bieżąco. Pomoc przyznawana jest według kolejności zgłoszeń - doprecyzowała Zagola. - Trzeba tylko pamiętać, że działania promocyjne należy zrealizować do 30 czerwca 2015.

Zagola dodała, że promocja produktów żywności wysokiej jakości ma służyć zwiększaniu wiedzy na ich temat oraz skłanianiu konsumentów do świadomego wyboru.

Wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku Grażyna Fitowska, która brała udział w środowym spotkaniu zapewniła, że spółdzielnia jest zainteresowana takim dofinansowaniem. Decyzja o tym, kiedy i o jakie pieniądze na promocję nowej linii produktów mlecznych wytwarzanych bez dodatków wystąpi, zapadnie na początku roku. Wcześniej spółdzielnia musi wiedzieć, jaką pulą pieniędzy na wkład własny w kampanię będzie dysponować po sfinansowaniu planowanych inwestycji.

"Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości" - to projekt finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 10 mln euro, czyli ok. 41 mln zł, które zarezerwowano na ten cel, Polska musi wykorzystać do 2015.